AiP Safe má nového zákazníka, společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. | 5.4.2017

Dodané řešení SAFECUBE zajišťuje tvorbu, schvalování, evidenci a uložení smluv. Společnost Wienerberger je známý výrobce stavebního materiálu, cihel Porotherm a tašek Tondach. Tuto zakázku zprostředkoval náš obchodní partner  společnost RICOH Czech Republic s.r.o.

GDPR - Nařízení o ochraně osobních údajů | 22.3.2017

Nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ze dne 27.04.2016* se dotýká každé organizace, která uchovává a zpracovává osobní údaje, zejména orgánů veřejné moci.

*GDPR - General Data Protection Regulation (více viz officiální web o GDPR).

AiP Safe poskytuje svým zákazníkům poradenství v oblastech

 • Zmapování osobních údajů (s důrazem na choulostivé typy dokumentů).
 • Zabezpečení systémů s osobními údaji (preventivní opatření).
 • Detekce pokusů o narušení ochrany osobních údajů.
 • Evidence informačních systému a osobních údajů (pro vyřízení žádostí klientů).
 • Evidence a správa žádostí subjektů osobních údajů.
 • Informování subjektů osobních údajů (informování a souhlas se zpracováním osobních údajů).

Konference Inforum 2017 | 22.2.2017

INFORUM 2017: 23. ročník konference o elektronických informačních zdrojích

Kdy: 30.-31. května 2017
Kde: Vysoká škola ekonomická v Praze, Česká republika
Organizátoři: Albertina icome Praha a Vysoká škola ekonomická
Web: www.inforum.cz


  
 
 
 
Na konci května se na Vysoké škole ekonomické v Praze bude konat již 23. ročník konference INFORUM, která je zaměřena na elektronické informační zdroje a jejich profesionální využívání ve vědě, výzkumu, vzdělávání a podnikání. Je určena pro pracovníky akademických, odborných a veřejných knihoven, manažery, vědecké a výzkumné pracovníky, vysokoškolské pedagogy, specialisty v oblasti ICT, pracovníky veřejné správy, studenty a další zájemce o tuto problematiku.
 
Konference je tradičně doprovázena také výstavou domácích a zahraničních firem, setkáte se zde i se zástupci AiP Safe s.r.o., Albertina icome Praha s.r.o. a AiP Beroun s.r.o.
 
Call for papers do 13. března, program konference a přihlášky pro účastníky budou zveřejněny v dubnu na stránkách http://www.inforum.cz.

Dvanáctá únikovka byla pokořena | 30.1.2017

Před téměř rokem vyrazil tým kolegů „SEJFÁCI“ dobývat pražské únikové hry a hned v prvním pokusu pokořili rekord, který dodnes patří mezi nejlepší časy. Mají ze sebou již 12 her se 100% úspěšností a na té poslední se jim podařilo neobvyklý úspěch zopakovat a ve hře s ukrutně nízkou úspěšností pouze 20 % stanovili další rekord.

Seznam únikovek

Escape Masters

 • Pacient č. 27 rekord z loňského roku byl pokořen jen dvakrát, tedy stále v tabulce třetí místo
 • Místnost 606
 • Pavilon 13 - 3. nejlepší čas v té době

Lost Exit

Dům smutku - aktuálně 76. místo v pořadí

Escape the room

Profesorova pracovna - 3. místo

The Padlock

Mise #53

RunAway

 • Útěk z Guantánama
 • Archimédovo tajemství
 • Kryštof Kolumbus

Chess Key Room

Hrobka aristokrata - 3. nejrychlejší tým s 1 nápovědou

MindMaze

Alchymistova komnata

The Chamber

Hackerovo doupě - pokořen rekord místnosti, která má úspěšnost 20%

Systém SAFE v Komerční pojišťovně prošel auditem mateřské Société Générale na výbornou | 27.7.2016

Náš zákazník Komerční pojišťovna a.s. obhájila investici do českého DMS systému SAFE a dokonce si odnesla od francouzské centrály uznání za úspěšné dokončení projektu implementace dokument management systému. Řešení ušité na míru místnímu prostředí překonalo s přehledem korporátní DMS. KP tak nyní provozuje spolehlivý DMS systém, ve kterém efektivně zpracovává klientskou i obchodní dokumentaci.

AiP Safe má nového zákazníka, společnost Marks and Spencer Czech Republic, a.s. | 21.7.2016

Předmětem dodávky je systém pro evidenci a schvalování faktur. Společnost Marks and Spencer je světoznámá britská módní firma, která vyrábí a prodává oděvy, módní doplňky, ale i potraviny a domácí příslušenství. Tuto zakázku zprostředkoval náš obchodní partner společnost RICOH Czech Republic s.r.o.

Povinná aktivace slovenských elektronických schránek pro právnické osoby byla opět změněna | 15.7.2016

Všechny právnické osoby na Slovensku budou mít (mají) povinnost komunikovat se státní správou pomocí elektronických schránek. (Stejně jako PO v Česku pomocí datových schránek).

Nový termín spuštění elektronických schránek Slovensko

Původní plán počítal s termínem automatické aktivace a povinného používání od 1. 8. 2015. Nepřipravenost systému však donutila legislativce termín o rok posunout na 1. 8. 2016.

 Příčiny odložení spuštění provozu elektronických schránek Slovensko

Nyní by systém již měl zcela funkční, ale není tomu tak docela. Přihlášení je možné pouze přes webové rozhraní, na přístupu prostřednictvím agendových systémů se stále pracuje a centrální registr formulářů není kompletní. Z celkových 269 000 schránek právnických osob si je dobrovolně aktivovalo jenom asi 2000 firem. A to je opravdu málo. Protože se NASES (Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby) obává (oprávněně), že by prudký nárůst žadatelů systém neustál, je odložena automatická aktivace na 1. 1. 2017. Slováci šalamounsky stanovili přechodné období tak, že se schránky aktivují prvním přihlášením mezi 1. 8. 2016 a 1. 1. 2017. Vzhledem k tomu, že slovenské orgány veřejné moci mají zatím omezený počet služeb provozovaných elektronicky (a schránky do 1. 3. 2017 beztak používat nemusí...), lze očekávat, že se toho moc měnit nebude. Například Finančná správa SR prohlásila, že elektronické schránky využívat nebude a doručování bude dále probíhat přes jejich portál.

Rekordní počet stažených datových zpráv | 21.6.2016

V úterý 21. 6. 2016 jsme u jednoho z našich významných zákazníků zaznamenali rekordní počet stažených datových zpráv.

 Během jednoho dne SAFE z datových schránek stáhnul a zpracoval z ISDS více než 80 000 (!!!) zpráv. Systém SAFE i systémová infrastruktura si s náporem dokázala poradit bez ztráty cti.

LTP Metadata Mining | 23.5.2016

Pro provozovatele LTP (Long term preservation) systému může být někdy obtížné pracovat s metadaty uložených záznamů, protože mu stávající LTP systém nenabízí dostatečně účinný vyhledávací nástroj. Absence silného vyhledávání limituje procesy určené pro dlouhodobou ochranu. Nejen z tohoto důvodu vznikl AIP SAFE LTP Metadata Mining.

Pokud Vás LTP a Datamining zajímá, více informací najdete adrese LTP Mining.

SAFE zpracovává Elektronické exekuční příkazy (EEP) | 2.5.2016

Systém SAFE provádí automatizovanou elektronickou výměnu dat mezi exekutory a finančními institucemi podle vyhlášky č. 418/2001 Sb.

Související řešení

SAFE datové schránky

Systém SAFE provádí automatizovanou elektronickou výměnu dat mezi exekutory a finančními institucemi podle vyhlášky č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, nebo také Standardu ČBA č. 30, který vytvořila Česká bankovní asociace jako reakci na novelu §49 Zákona č. 120/2001 (exekuční řád).

Od 1. listopadu 2009 jsou veškeré právnické osoby povinny přijímat korespondenci od orgánů veřejné moci prostřednictvím systému ISDS. Odpovědi na doručené zprávy však mohou podávat v libovolné formě - jak skrze systém ISDS, tak i v tradiční papírové formě.

Česká bankovní asociace analýzou zjistila, že 98 % agendy exekučního příkazu (EP) tvoří pouze 3 činnosti:

 1. zadání EP přikázáním pohledávky z účtu s cílem zablokovat prostředky na účtech povinného;
 2. vyrozumění o nabytí právní moci EP;
 3. zrušení (celkové nebo částečné) EP nebo zastavení EP v částce.

Proces automatického zpracování EEP

Automatizace těchto činností ještě doplněných o převzetí EP novým správcem EP probíhá pomocí výměny strukturovaných datových soborů ve formátu XML doručovaných prostřednictvím Informačního systému datových schránek (ISDS).

Datová zpráva s EEP musí mít v předmětu uvedeno označení „EEP“ a obsahovat právě jeden XML dokument, který odpovídá typu činnosti, jakou exekutor po bance požaduje provést. EP musí být vždy bance odeslán jako první. K identifikaci EP slouží spisová značka, která je pro každý exekutorský úřad jedinečná.

Banka má povinnost bezodkladně po přijetí EEP odeslat odpověď, že dokument přijala ke zpracování, nebo jej odmítla. Od 30. 6. 2015 je zpracování EPP výhradně pomocí předepsaných XML pro banky povinné.

8 kroků zpracování žádosti o součinnost

Zpracování žádostí o součinnost v systému SAFE spočívá v:

 • stažení všech datových zpráv z datové schránky;
 • rozpoznání datových zpráv s EEP;
 • vyfiltrování EEP z fronty pro běžné zpracování na podatelně;
 • zpracování datového souboru XML s EEP;
 • vytvoření náhledu na datový soubor v grafické podobě, která je srozumitelná pro uživatele;
 • zjištění odpovědí na dotazy;
 • připravení odpovědi;
 • odeslání odpovědi datovou zprávou do datové schránky odesílatele.

Podle toho, jakým způsobem SAFE předává informace z dokumentu EEP, se rozlišují tyto úrovně automatizace zpracování:

 1. Plně automatické – SAFE je integrován s provozním systémem Banky a odpověď získává pomocí webových služeb.
 2. Částečně automatické – SAFE provede technickou validaci XML dokumentu a automaticky odešle odpověď o výsledku validace. SAFE dokument rozparsuje a připraví uživateli náhled ve srozumitelné grafické podobě formou tabulky. Uživatel EEP zpracuje ručně obvyklým způsobem.