Podmínky užití

Užívat stránky www.aipsafe.cz jinak než pro vlastní potřebu (jak celek, tak i jednotlivé součásti) bez souhlasu provozovatele není dovoleno.

Veškeré materiály umístěné na těchto stránkách nesmí být bez písemného souhlasu společnosti AiP Safe, s. r. o. přebírány, upravovány, reprodukovány či jakkoliv dále šířeny či požívány k veřejným nebo komerčním účelům. Obsažené materiály jsou chráněny autorským právem a jejich neoprávněné použití je v rozporu s platnými předpisy pro ochranu duševního vlastnictví.

Přístup a používání stránek www.aipsafe.cz je bezplatné. Zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu provozovatele do obsahu či technické podstaty stránek je zakázáno. Právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek má pouze provozovatel.