SAFE komunikuje Standardem 30 | 1.8.2015

Byl úspěšně spuštěn ostrý provoz systému SAFE, který zajišťuje automatizovanou výměnu dat mezi finančními institucemi a exekutory podle standardu ČBA č. 30 -   Elektronického exekučního příkazu (EEP) dle §49 Zákona č. 120/2001 (exekuční řád).