Certifikace ISO 9001:2015 a ISO/IEC 27001:2013 | 6.11.2018

Naše společnost úspěšně prošla certifikačním auditem a stali jsme se tak držiteli dvou certifikátů dle ČSN EN ISO 9001:2015 a ČSN ISO/IEC 27001:2013. Díky plnění požadavků obou těchto norem máme nyní plně zaveden certifikovaný Integrovaný systém  řízení.

Zatímco první z norem ISO 9001:2015 týkající se systému managementu kvality je revizí již známé normy 9001:2008 a byla vytvořena s cílem reagovat na změny v podnikatelském prostředí a usnadnění její použití ve spojení s dalšími normami systému řízení s ohledem na rostoucí význam managementu rizik, druhá norma ISO/IEC 27001:2013 je celosvětově nejrozšířenější standard, který definuje požadavky na systém managementu bezpečnosti informací, především pak řízení bezpečnosti důvěry informací pro zaměstnance, procesy, IT systémy a strategii firmy.

Zavedení této normy nám pomůže vyvíjet software, ve kterém budou citlivá data našich zákazníků vždy v bezpečí – a to je naší prioritou.