Nový DMS projekt na Magistrátu hl. města Prahy hlásí "Přechod do rutinního provozu!"

Na Magistrátu hl. m. Prahy byla úspěšně nastartována Databáze sociálních služeb poskytovaných osobám bez přístřeší na území hl. m. Prahy.

Nový projekt, který byl vytvořen ve spolupráci s firmou Metropolitas s.r.o. na bázi systému SAFE, přechází ze zkušebního provozu do rutinního užívání.

Systém je určen neziskovým organizacím, které jsou poskytovateli sociálních služeb, a vybraným uživatelům Odboru sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Praha 1 a Magistrátu hl. m. Prahy.

Ústřední myšlenkou tohoto DMS řešení je vytvoření centrální evidence údajů, která umožní sdílený přístup ověřených uživatelů ke společně vytvářeným informacím.

K dílčím cílům projektu patří kromě okamžité dostupnosti dat i možnost statistických přehledů. Předpokládá se, že statistické přehledy poslouží jako podklady pro sledování situace v dané sociální oblasti, umožní tvorbu prognóz budoucího vývoje a zpřesní adresnost případných finančních dotací.

Díky zabezpečenému přístupu uživatelů přes webové rozhraní a nástroji pro integraci s aplikacemi třetích stran poskytuje DMS systém SAFE možnost kontinuálního zakládání aktuálních informací a jejich okamžité využívání.