Dynamické soubory

Práce s dynamickými soubory přináší revoluční přístup k práci s daty. Tam, kde do současnosti požadavky na zakládání dat do archivního systému přes šablony formátu DOC, ODT, atp. představovaly nutnost širokých znalostí o software třetích stran, nabízí otevřené formáty Open Document a Open XML možnost práce s nezávislou, stabilní, jednoduše konfigurovatelnou šablonou. Z uživatelského hlediska přináší využití dynamického souboru zásadní zjednodušení práce při zakládání nových nebo aktualizaci stávajících dat z/do systému SAFE.

Přenášení dat mezi systémem SAFE a dynamickým souborem je řízeno nastavenými pravidly, která mají úzkou návaznost na uložená data. Těmito daty může být chápáno např. workflow a jeho stavy, související úkoly, unikátní identifikátory, zodpovědné osoby, atd. Při vzniku nebo úpravě údajů prostřednictvím dynamického souboru dochází k vygenerování obsahu a jeho přenesení do dat v šabloně pracovního dokumentu.

Okamžik synchronizace je dán okamžikem získání souboru ze systému nebo při jeho uložení do systému. Při získávání souboru ze systému SAFE dochází k vygenerování obsahu dynamického souboru a naopak při ukládání souboru dochází k parsování (čtení a přenosu) dat ze souboru do vlastností objektu (dokumentu) v DMS systému SAFE.