Řešení evidence bytů pro Magistrát hlavního města Prahy

Společnost AiP Safe je spoludodavatelem nového DMS řešení pro evidenci obecních bytů pro Magistrát hlavního města Prahy. Nový projekt byl vytvořen ve spolupráci s firmou Metropolitas s.r.o. na bázi systému SAFE.

Cílem projektu je usnadnění evidence žádostí o pronájem obecních bytových jednotek a pomoc občanům při vyhledání pronájmu jiného vhodného bytu v rámci bytových jednotek v majetku Hlavního města Prahy jako celku.

Systém zajišťuje jednoduchou a přehlednou evidenci uložených informací, na základě níž jsou v systému k dispozici:

  • přehledy žádostí občanů a všech k nim potřebných informací o nabízených a poptávaných bytech včetně informací o průběhu žádosti;
  • přehledy návrhů na směny, tj. evidenci vybraných dvojic žádostí občanů, u kterých nabízený byt jedné žádosti zhruba odpovídá poptávanému bytu druhé žádosti.

Na základě evidovaných informací lze v systému sledovat aktuální počet žádostí občanů, počet návrhů směn nebo počet evidovaných bytových jednotek v systému..

Systém je k dispozici referentům MHMP a úřadů jednotlivých městských části v rámci jejich vnitřní sítě.

Evidované informace mohou také sloužit jako podkladová data pro analýzy a predikce dalšího vývoje v této oblasti.

O projektu rovněž informovala Česká televize ve zpravodajské relaci Události v regionech. Záznam z vysílání si lze prohlédnout zde.