Konference INFORUM 2008

28. až 30. května 2008 se v Praze uskuteční 14. ročník konference INFORUM, která je zaměřena na elektronické informační zdroje a jejich profesionální využívání ve vědě, výzkumu, vzdělávání a podnikání a jako taková je ojedinělou akcí svého druhu v celé střední a východní Evropě. Konference je pořádána společností Albertina icome Praha <http://www.aip.cz/>  a VŠE v Praze <http://www.vse.cz/>.

Pozvání na konferenci přijali Ralph Catts z University of Stirling, James McGinty z Cambridge University Group, Debbi Boden z University of Worcester, Stephanie Krueger (ARTstor) a Patrick Danowski ze Staatsbibliothek zu Berlin. Hlavním partnerem konference je společnost ProQuest.

Cílovou skupinou konference jsou především pracovníci odborných a veřejných knihoven, manažeři, vědečtí a výzkumní pracovníci, vysokoškolští učitelé, specialisté v oblasti ICT, pracovníci veřejné správy, studenti a další zájemci o tuto problematiku.

S nabídkou řešení a služeb v oblasti DMS a ECM, poskytovaných společností AiP Safe, se spolu s prezentací Ing. Mottla, ředitele společnosti, můžete seznámit v sekci pro vystavovatele.

WWW: http://www.inforum.cz <http://www.inforum.cz>

Program: http://www.inforum.cz/program <http://www.inforum.cz/program>

Přihláška: http://www.inforum.cz/registrace <http://www.inforum.cz/registrace>

Při registraci do 7. dubna 2008 platí slevy pro ranní ptáčata.