Konference INSOURCE 2008

5. až 6. února 2008 se v Praze uskuteční první ročník konference INSOURCE, která je zaměřena na elektronické informační zdroje a jejich využití v oblasti obchodu, marketingu, knowledge managementu a competitive intelligence.

Konference je pořádána společností Albertina icome Praha a VŠE v Praze ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR.

Konference se účastní řada domácích i zahraničních odborníků ze soukromého i veřejného sektoru či profesionálních organizací jakými jsou např. Institute for Competitive Intelligence či družení SCIP. Hlavním partnerem konference je společnost Thomson Dialog. Na konferenci vystoupí m.j. Marydee Ojala z USA, Karen Blakeman z Velké Británie, Rainer Michaeli z Německa, Vito Giannella z EC, Lenka Mynářová (Datamar), Dagmar Vránová (EPMA), Peter Ovšanka (Chemosvit), Petr Dudek (Unipetrol) a Katarína Šebejová (Trend Holding).

Cílovou skupinou konference jsou především pracovníci středního managementu v komerční sféře, dále pracovníci marketingu, finančních oddělení, pracovníci zodpovědní za strategii, plánování a controlling, informační a knowledge specialisté, odborníci z vysokých škol, analytici trhu a další.

S nabídkou řešení a služeb v oblasti DMS a ECM, poskytovaných společnosti AiP Safe, se spolu s prezentací Ing. Mottla, ředitele společnosti, můžete seznámit v sekci pro vystavovatele.

WWW: http://www.insource.cz

Program: http://www.insource.cz/program

Přihláška: http://www.insource.cz/registrace

Při registraci do 21. prosince 2007 platí slevy pro ranní ptáčata.