Publikováno v IT Systems

V aktuálním dvojčísle IT Systems (leden a únor 2008), periodika pro IT veřejnost, byly publikovány články našeho kolegy Romana Bouchnera pokrývající problematiku dynamických dokumentů a implementace workflow procesů. Nalézt je můžete pod názvy *Dynamické dokumenty* a *Problémy při návrhu a implementaci workflow systémů* na stranách 44 a 49.

V článku věnovanému pracovním procesům se autor zabývá problematikou workflow systémů v kontextu zákaznických implementací. Uvádí mimo jiné konkrétní funkcionality, které vznikají stále častěji na základě přímých požadavků a potřeb klienta a uživatelů DMS, jako je např. propojení procesů s organizační strukturou, dokumenty, právy, automatické přesměrování úkolů, a další.

Druhý článek prezentuje problematiku dynamických dokumentů v návaznosti na využití formátů OpenDocument a Open XML, které vznikly z podobným záměrem a jejichž autory jsou dvě různé skupiny odborníků. Další části článku vás provedou základním použitím dynamických dokumentů v praxi, jejich výhodami a případnými riziky. V závěrečné části autor prezentuje subjektivní prognózu, jakým směrem by se dynamické dokumenty a tyto dva doposud konkurenční formáty univerzálních dokumentů mohly ubírat.