Systém pro správu dokumentů v České pojišťovně ZDRAVÍ

Česká pojišťovna ZDRAVÍ používá pro oběh a řízení zpracování dokumentů systém SAFE dodaný partnerem AiP Safe - společností XEROX CZECH REPUBLIC.

Systém, nasazený do ostrém provozu v září 2009, pokrývá evidenci přijaté a odeslané pošty včetně její distribuce v rámci organizace. Zajišťuje uložení, zpřístupnění a zpracování klientských dokumentů, a umožňuje sledování jejich oběhu.