Změna adresy sídla

Od srpna 2007 se mění adresa sídla společnosti na Talichova 807, 266 01 Beroun, což je zároveň sídlo naší sesterské společnosti AiP Beroun s.r.o. Adresa naší pražské kanceláře zůstává beze změn.