Dvanáctá únikovka byla pokořena | 30.1.2017

Před téměř rokem vyrazil tým kolegů „SEJFÁCI“ dobývat pražské únikové hry a hned v prvním pokusu pokořili rekord, který dodnes patří mezi nejlepší časy. Mají ze sebou již 12 her se 100% úspěšností a na té poslední se jim podařilo neobvyklý úspěch zopakovat a ve hře s ukrutně nízkou úspěšností pouze 20 % stanovili další rekord.

Seznam únikovek

Escape Masters

 • Pacient č. 27 rekord z loňského roku byl pokořen jen dvakrát, tedy stále v tabulce třetí místo
 • Místnost 606
 • Pavilon 13 - 3. nejlepší čas v té době

Lost Exit

Dům smutku - aktuálně 76. místo v pořadí

Escape the room

Profesorova pracovna - 3. místo

The Padlock

Mise #53

RunAway

 • Útěk z Guantánama
 • Archimédovo tajemství
 • Kryštof Kolumbus

Chess Key Room

Hrobka aristokrata - 3. nejrychlejší tým s 1 nápovědou

MindMaze

Alchymistova komnata

The Chamber

Hackerovo doupě - pokořen rekord místnosti, která má úspěšnost 20%

Systém SAFE v Komerční pojišťovně prošel auditem mateřské Société Générale na výbornou | 27.7.2016

Náš zákazník Komerční pojišťovna a.s. obhájila investici do českého DMS systému SAFE a dokonce si odnesla od francouzské centrály uznání za úspěšné dokončení projektu implementace dokument management systému. Řešení ušité na míru místnímu prostředí překonalo s přehledem korporátní DMS. KP tak nyní provozuje spolehlivý DMS systém, ve kterém efektivně zpracovává klientskou i obchodní dokumentaci.

AiP Safe má nového zákazníka, společnost Marks and Spencer Czech Republic, a.s. | 21.7.2016

Předmětem dodávky je systém pro evidenci a schvalování faktur. Společnost Marks and Spencer je světoznámá britská módní firma, která vyrábí a prodává oděvy, módní doplňky, ale i potraviny a domácí příslušenství. Tuto zakázku zprostředkoval náš obchodní partner společnost RICOH Czech Republic s.r.o.

Povinná aktivace slovenských elektronických schránek pro právnické osoby byla opět změněna | 15.7.2016

Všechny právnické osoby na Slovensku budou mít (mají) povinnost komunikovat se státní správou pomocí elektronických schránek. (Stejně jako PO v Česku pomocí datových schránek).

Nový termín spuštění elektronických schránek Slovensko

Původní plán počítal s termínem automatické aktivace a povinného používání od 1. 8. 2015. Nepřipravenost systému však donutila legislativce termín o rok posunout na 1. 8. 2016.

 Příčiny odložení spuštění provozu elektronických schránek Slovensko

Nyní by systém již měl zcela funkční, ale není tomu tak docela. Přihlášení je možné pouze přes webové rozhraní, na přístupu prostřednictvím agendových systémů se stále pracuje a centrální registr formulářů není kompletní. Z celkových 269 000 schránek právnických osob si je dobrovolně aktivovalo jenom asi 2000 firem. A to je opravdu málo. Protože se NASES (Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby) obává (oprávněně), že by prudký nárůst žadatelů systém neustál, je odložena automatická aktivace na 1. 1. 2017. Slováci šalamounsky stanovili přechodné období tak, že se schránky aktivují prvním přihlášením mezi 1. 8. 2016 a 1. 1. 2017. Vzhledem k tomu, že slovenské orgány veřejné moci mají zatím omezený počet služeb provozovaných elektronicky (a schránky do 1. 3. 2017 beztak používat nemusí...), lze očekávat, že se toho moc měnit nebude. Například Finančná správa SR prohlásila, že elektronické schránky využívat nebude a doručování bude dále probíhat přes jejich portál.

Rekordní počet stažených datových zpráv | 21.6.2016

V úterý 21. 6. 2016 jsme u jednoho z našich významných zákazníků zaznamenali rekordní počet stažených datových zpráv.

 Během jednoho dne SAFE z datových schránek stáhnul a zpracoval z ISDS více než 80 000 (!!!) zpráv. Systém SAFE i systémová infrastruktura si s náporem dokázala poradit bez ztráty cti.

LTP Metadata Mining | 23.5.2016

Pro provozovatele LTP (Long term preservation) systému může být někdy obtížné pracovat s metadaty uložených záznamů, protože mu stávající LTP systém nenabízí dostatečně účinný vyhledávací nástroj. Absence silného vyhledávání limituje procesy určené pro dlouhodobou ochranu. Nejen z tohoto důvodu vznikl AIP SAFE LTP Metadata Mining.

Pokud Vás LTP a Datamining zajímá, více informací najdete adrese LTP Mining.

SAFE zpracovává Elektronické exekuční příkazy (EEP) | 2.5.2016

Systém SAFE provádí automatizovanou elektronickou výměnu dat mezi exekutory a finančními institucemi podle vyhlášky č. 418/2001 Sb.

Související řešení

SAFE datové schránky

Systém SAFE provádí automatizovanou elektronickou výměnu dat mezi exekutory a finančními institucemi podle vyhlášky č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, nebo také Standardu ČBA č. 30, který vytvořila Česká bankovní asociace jako reakci na novelu §49 Zákona č. 120/2001 (exekuční řád).

Od 1. listopadu 2009 jsou veškeré právnické osoby povinny přijímat korespondenci od orgánů veřejné moci prostřednictvím systému ISDS. Odpovědi na doručené zprávy však mohou podávat v libovolné formě - jak skrze systém ISDS, tak i v tradiční papírové formě.

Česká bankovní asociace analýzou zjistila, že 98 % agendy exekučního příkazu (EP) tvoří pouze 3 činnosti:

 1. zadání EP přikázáním pohledávky z účtu s cílem zablokovat prostředky na účtech povinného;
 2. vyrozumění o nabytí právní moci EP;
 3. zrušení (celkové nebo částečné) EP nebo zastavení EP v částce.

Proces automatického zpracování EEP

Automatizace těchto činností ještě doplněných o převzetí EP novým správcem EP probíhá pomocí výměny strukturovaných datových soborů ve formátu XML doručovaných prostřednictvím Informačního systému datových schránek (ISDS).

Datová zpráva s EEP musí mít v předmětu uvedeno označení „EEP“ a obsahovat právě jeden XML dokument, který odpovídá typu činnosti, jakou exekutor po bance požaduje provést. EP musí být vždy bance odeslán jako první. K identifikaci EP slouží spisová značka, která je pro každý exekutorský úřad jedinečná.

Banka má povinnost bezodkladně po přijetí EEP odeslat odpověď, že dokument přijala ke zpracování, nebo jej odmítla. Od 30. 6. 2015 je zpracování EPP výhradně pomocí předepsaných XML pro banky povinné.

8 kroků zpracování žádosti o součinnost

Zpracování žádostí o součinnost v systému SAFE spočívá v:

 • stažení všech datových zpráv z datové schránky;
 • rozpoznání datových zpráv s EEP;
 • vyfiltrování EEP z fronty pro běžné zpracování na podatelně;
 • zpracování datového souboru XML s EEP;
 • vytvoření náhledu na datový soubor v grafické podobě, která je srozumitelná pro uživatele;
 • zjištění odpovědí na dotazy;
 • připravení odpovědi;
 • odeslání odpovědi datovou zprávou do datové schránky odesílatele.

Podle toho, jakým způsobem SAFE předává informace z dokumentu EEP, se rozlišují tyto úrovně automatizace zpracování:

 1. Plně automatické – SAFE je integrován s provozním systémem Banky a odpověď získává pomocí webových služeb.
 2. Částečně automatické – SAFE provede technickou validaci XML dokumentu a automaticky odešle odpověď o výsledku validace. SAFE dokument rozparsuje a připraví uživateli náhled ve srozumitelné grafické podobě formou tabulky. Uživatel EEP zpracuje ručně obvyklým způsobem.

SAFE zpracovává žádosti o součinnost od exekutorů | 5.4.2016

Systém SAFE provádí automatizovanou elektronickou výměnu dat pro součinnost s exekutory podle vyhlášky č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti (dříve standard ČBA č. 17).

Související řešení

SAFE datové schránky

Jak součinnosti fungují

V principu jde o to, že exekutor potřebuje zjistit, zdali člověk (tzv. povinný) má u některých finančních institucí (např. v bance) nějaké peníze. Exekutor proto obesílá všechny banky se seznamem lidí a žádá tyto instituce o součinnost. Finanční instituce mají ze zákona povinnost exekutorovi odpovědět. Dotazy a odpovědi mají formu strukturovaných datových soborů ve formátu XML a jsou doručovány přes Informační systém datových schránek (ISDS) jako datové zprávy.

Datová zpráva s žádostí o součinnost od exekutora má specifický předmět („XMLEXE SOUC“), podle kterého jí lze rozpoznat. Odesílatelé mohou být pouze exekutoři se svým zvláštním typem datové schránky.

Základním identifikátorem povinné osoby je RČ nebo IČO. Bez jejich znalosti nelze tento standardizovaný způsob použít. Každá datová zpráva s žádostí o součinnost může obsahovat více jednotlivých dotazů na povinné osoby.

8 kroků zpracování žádosti o součinnost

Zpracování žádostí o součinnost v systému SAFE spočívá v:

 • stažení všech datových zpráv z datové schránky;
 • rozpoznání datových zpráv s EEP;
 • vyfiltrování EEP z fronty pro běžné zpracování na podatelně;
 • zpracování datového souboru XML s EEP;
 • vytvoření náhledu na datový soubor v grafické podobě, která je srozumitelná pro uživatele;
 • zjištění odpovědí na dotazy;
 • připravení odpovědi;
 • odeslání odpovědi datovou zprávou do datové schránky odesílatele.

Automatizované nebo polo-automatizované zpracování datových zpráv s požadavky o součinnost od exekutorů používá již pět našich zákazníků, například Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví a Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.

DMS SAFE v cloudu služby Master Internet | 21.3.2016

Zájemci o DMS v cloudu, tedy saas, mohou nyní využít nabídku našeho obchodního partnera Master Internet a provozovat systém SAFECUBE jako službu na, více informací o provozování DMS systému jako služby získáte na tomto odkazu SAFECUBE.

Podpora anonymizace smluv a napojení na centrální registr smluv v dokument management systému SAFE | 14.3.2016

DMS řešení u našich zákazníků rozšiřujeme o staronovou funkcionalitu anonymizace.

Někteří naši zákazníci již v minulosti v dokument management  systému prováděli anonymizaci osobních údajů v uložených smlouvách, které byly poté zveřejňovány na internetu. S příchodem zákona č. 340/2015 Sb. O registru smluv se tak pro ně nic nezměnilo. Další naši zákazníci se připravují, aby mohli od 1.7.2016, kdy vejde zákon v platnost, provádět anonymizaci smluv a odesílat smlouvy do centrálního registru.

V systému SAFE je možné provádět anonymizaci dokumentů ve formátu PDF i v textových formátech MS Office. Anonymizaci může provádět uživatel ručně nebo ji pomocí chytrých šablon může provádět systém automaticky.
Vlastní odesílání do registru smluv provádí SAFE pomocí datových schránek.