Konference INFORUM 2011

Konference INFORUM je zaměřena na elektronické informační zdroje a jejich profesionální využívání ve vědě, výzkumu, vzdělávání a podnikání a jako taková je ojedinělou akcí svého druhu v celé střední a východní Evropě.

Systém pro správu dokumentů v České pojišťovně ZDRAVÍ

Česká pojišťovna ZDRAVÍ používá pro oběh a řízení zpracování dokumentů systém SAFE dodaný partnerem AiP Safe - společností XEROX CZECH REPUBLIC.

Systém, nasazený do ostrém provozu v září 2009, pokrývá evidenci přijaté a odeslané pošty včetně její distribuce v rámci organizace. Zajišťuje uložení, zpřístupnění a zpracování klientských dokumentů, a umožňuje sledování jejich oběhu.

Bezpečný klíč pro datové schránky

klíč pro datové schránkyK datové schránce je k dispozici bezpečný klíč, který zajišťuje vyšší stupeň bezpečnosti v přistupování do datových schránek nebo umožní opatřit elektronické dokumenty, které mohou být součástí datové schránky, zaručeným elektronickým podpisem.
 
 

Co klíč pro datovou schránku umožňuje

Bezpečný klíč je produktem České pošty, s.p. Jedná se o placenou službu, která nabízí získat kvalifikovaný certifikát (vydává certifikační autorita Postsignum) a USB klíč (tzv. token) vhodný pro bezpečné ukládání hesel a klíčů.
 
 

Datová schránka – klíč pro bezpečný přístup a podpisy

Prozatím je klíč pro datové schránky nabízen ve třech základních variantách jako komplet - chráněný přístup a elektronický podpis nebo jen jako přístupový klíč, který chrání přistupování do datové schránky a konečně jen jako podpisový klíč, který obsahuje kvalifikovaný certifikát od certifikační autority Postsignum.
 

Inteligentní formulář - eGon ready

eGon ready - nové interaktivní formuláře určené pro orgány veřejné moci. Formuláře dodávané firmou Software602 by měly usnadnit práci úředníkům při zadávání datových zpráv. Kliknutím pro odeslání dojde k automatickému vytvoření datové zprávy, ke které bude tento vyplněný formulář připojen jako příloha. Takto vytvořená datová zpráva je odeslána systémem ISDS adresátu datové zprávy. eGon ready jsou přenášeny bezpečným komunikačním protokolem a zaručují vznik záznamu o odeslání včetně času a data.

Zpět na Seznam pojmů 

Zřízení datové schránky

Pro zřízení je vyžadováno vyplnění žádosti o zřízení Datové schránky nebo požádání o založení Datové schránky na kontaktním místě.
Žádosti o zřízení datové schránky jsou rozděleny podle žadatele na žádosti o zřízení Datové schránky pro fyzickou, fyzickou podnikající a právnickou osobu a také žádosti pro orgány veřejné moci. Dále se žádosti o založení datové schránky dělí podle typu žádosti na tištěnou a na elektronickou.

Tištěné žádosti o datové schránky se odesílají vyplněné se všemi náležitostmi jako doporučená zásilka na adresu Ministerstva vnitra ČR.
Elektronické žádosti se vyplní prostřednictvím programu 602XML a odesílají podepsané kvalifikovaným certifikátem na e-podatelnu Ministerstva vnitra ČR (je možný i tisk elektronické žádosti o založení Datové schránky a odesílat úředně ověřenou žádost jako běžnou poštovní zásilku). 

Žádost o zřízení datové schránky na kontaktním místě 

Žádost o zřízení Datové schránky na kontaktním místě je vyplněna pracovníkem kontaktního místa. Do žádosti pracovník kontaktního místa zanese informace z dokladů, z kterých ověřil totožnost žadatele o založení datové schránky. Žádost vytiskne a podepsanou žadatelem pošle do systému ISDS.
Jestliže je vše v pořádku a nic nebrání založení datové schránky (obvykle do 3 dnů), vytiskne pracovník kontaktního místa potvrzení o zřízení datové schránky (již obsahuje číslo, které získala datová schránka) a nechá podepsat žadatelem o založení datové schránky. Žadatel později obdrží poštovní zásilkou přístupové údaje pro svou datovou schránku.
 

Trezor pro datové schránky to je SAFE DS

Trezor pro vaše datové zprávyTrezor pro datové zprávy řeší nepříjemnou a nevítanou situaci spojenou s prohledáváním datové schránky. Věděli jste že, v průměru u 4 datových zpráv z 10 dojde ke zmeškání termínu pro vyřízení nebo že 2 z 10 datových zpráv zapadne mezi ostatní datové zprávy a nenávratně zmizí. Trezor pro datové zprávy vaše datové zprávy bezpečně uloží, upozorní na blížící se termín odpovědi na datovou zprávu a případně zprávu nazdílí více uživatelům v rámci vaší organizace. Datové zprávy zůstanou uložené v systému SAFE DS jako v trezoru. 

SAFE DS bezpečně na Datové schránky

Datové schránky start 1. července 2009. Počínaje tímto datem nabývá na účinnosti zákon 300/2008 Sb., který definuje systém ISDS pro provoz a řízení projektu datových schránek. Se startem projektu datových schránek vzniká povinnost úřadům státní moci takovou schránku (schránky) využívat pro komunikaci se svým okolím (jiné úřady, právnické osoby). Úřad by měl nejdříve ověřit, jestli právnická osoba takovou datovou schránku vlastní (dle zákona č. 300/2008 Sb. je pro právnické osoby povinné si takovou schránku aktivovat do 30.10.2009) a pak se subjektem komunikovat jen v elektronické podobě. 

Právnickým osobám povinně, fyzickým podnikajícím a fyzickým osobám dobrovolně vznikne nová schránka, do které budou chodit odeslané úřední listiny ze strany úřadů. Úřední listinu budou mít majitelé datových schránek jen v digitální podobě. Datová schránka, která je vystavena u právnických osob na IČ nebo u podnikajících a fyzických osob na rodné číslo poskytuje jen omezené nástroje pro práci s digitálními dokumenty. Takový majitel datové schránky si bude muset velmi rychle rozmyslet co s datovou zprávou (úřední listinou v el. Podobě) bude chtít udělat. Jsou tři možnosti na výběr.

  1. Elektronickou úřední listinu (datovou zprávu) přečíst a ponechat ji v datové schránce – v tomto případě začne běžet lhůta 90 dní, po které bude datová zpráva i s úřední listinou nenávratně smazána.
  2. Majitel datové schránky může el. úřední listinu nechat vytisknout. Tomu se v terminologii datových schránek říká „autorizovaná konverze dokumentů“ a provádějí ji pověřená kontaktní místa a orgány státní moci a je zpoplatněna dle ceníku správních poplatků (zák. č. 634/2004 Sb.).
  3. Datový trezor – řešení, které uloží datovou zprávu na bezpečné místo a umožní její zpětné vyhledání kdykoliv bude třeba. K vyhledávání je možné použít vyhledávání, které mnozí znají např. z prostředí internetu.

Pokud jste se v jedné z modelových situací našli a chtěli byste, aby vaše firma měla veškeré datové zprávy, případně i další digitální dokumenty pod dohledem na jednom místě s možností rychlého vyhledání jakéhokoliv dokumentu během pár okamžiků ...

Pro další informace nás kontaktujte na tel. čísle +420 257 327 037 pro e-mail klikněte zde.

Datové schránky 01.07.2009 zahájení provozu

Zítra 1.07.2009 odstartuje projekt datové schránky ostrý provoz. Zatím podle zákona č. 300/2008 Sb. do systému ISDS budou povinně zapojeny úřady státní správy a firmy (právnické osoby). Úřady mají preferovat komunikaci v elektronické podobě, firmy zase by mohly postupně očekávat informaci o tom, že jim datová schránka byla vytvořena a čeká na svou aktivaci. Datová zpráva by měla nahradit dopisy s pruhy a měla by být považována za doručenou nejpozději za 10 dní od její doručení do datové schránky.

Datové schránky - řešení s přístupem do schránky přes web je za dveřmi

S počátkem letních prázdnin se rozeběhne i systém ISDS pro datové schránky. Zbývá poslední týden do startu systému, který by měl být řešením dosavadní komunikace úřadů státní správy s právnickými a fyzickými osobami. Řešení pro změnu podoby úředních listin. Úřední listiny odesílané občanům v papírové podobě, budou systémem ISDS předávany v běžných digitálních formátech. Systém ISDS přináší do komunikace úřady resp. komunikace úřadů s právnickými a fyzickými osobami (prozatím jen podnikajícími fyzickými osobami) převratnou novinku.
Datové schránky (ISDS) byl testován v prostředí několika státních úřadů a městských částí a nyní čeká na spuštění ostrého provozu. Podle skromných zpráv o výsledcích testovacího provozu systému pro datové schránky, byly prováděné testy systému ISDS úspěšné. Zatím nic nenaznačuje, že by mohlo spuštění systému, který nabízí řešení pro digitalizaci papírové komunikace mezi úřady a občany, bránit.

Datová schránka od prvního července 2009

Co čeká majitele datových schránek po 01/07/2009, kdy začne platit zákon č. 300/2008 Sb. a oficiálně začne fungovat systém ISDS pro datové schránky? Jaká jsou možná řešení pro ukládání datových zpráv doručených do datové schránky a jak bude datová schránka vypadat? Takové otázky a jejich řešení mohou začít trápit všechny držitele datových schránek po 1. červenci 2009. Novopečenými držiteli datových schránek budou především úřady státní správy. Ty by měly mít povinnost používat digitálního kanálu pro komunikaci, kterým jim datová schránka nabízí, vlastně ihned od prvního července 2009. Naopak právnické osoby, budou čekat na doručení přihlašovacích údajů do datové schránky. To by mělo být doručeno běžným doporučeným dopisem nejpozději do 1. října 2009. Těm pak vznikne povinnost přijímat datové zprávy přes datovou schránku až v průběhu následujícíh třech měsíců.

Řešení pro datové schránky

Datová schránka je nástrojem, který řeší přijímání a odesílání datové zprávy (úřední listiny v digitální podobě) není ale řešením pro bezpečné ukládání takových digitální materiálů na další dobu. Jelikož datová schránka veškerou doručenou a přečtenou poštu po 90 dnech od převzetí trvale maže, řešením pro bezpečné uložení datových zpráv být nemůže. 
Řešení pro bezpečné uložení datové zprávy poskytuje bezpečné úložiště dokumentů SAFE DS. Trvalé, bezpečně, přehledné, rychlé řešení s možností rozšíření o další moduly z oblasti správy dokumentů pro vaše datové zprávy - SAFE DS. Tradiční řešení v oblasti ukládání dokumentů poskytujeme našim klientům již 10 let.

e-schránka

E-schránka je jen jiný název pro totéž - datová schránka. To, jestli se v českém prostředí bude používat slovo datová schránka nebo tato druhá varianta, složenina s písmene "e" a slova schránky teprve ukáže čas. E-chránka nebo-li datová schránka nebo také e-box je součástí systému ISDS (informační systém datových schránek), který zastřešuje Ministerstvo vnitra a provozuje Česká pošta, a.s. Systém ISDS je definován zákonem 300/2008 Sb. a jeho hlavním smyslem a účelem je elektronická komunikace úřadů státní moci s občany resp. právnickými subjekty.

E-schránky, datové schránky nebo e-mail s pruhem?

Podle litery zákona se v projektu ISDS hovoří o úložišti pro elektronické úřední listiny jako o datové schránce. Slovo nebo přesněji název datová schránka může pro mnohé být nicneříkajícím termínem a může se lehce stát, že se pro elektronickou schránku na úřední listiny vžije jiný název než datová schránka. Již dnes se objevují alternativní pojmenování pro totéž. Většinou se nejedná o nová slova, ale termíny používané již jinde. Jde o již zmiňované e-schránky nebo e-box, ať již s pomlčkou nebo bez. Do té doby než se s datovými schránkami rozšíří a vžije jejich obecně používaný (nový např. e-mail s pruhem) název bude zřejmě nejužívanější oficiální, zákonem definované pojmenování - datové schránky.

Zpět na Seznam pojmů 

 

Datová schránka

Datová schránka založení pro občany a firmy

Datová schránka je úložiště pro doručování a odesílání elektronických úředních listin. Úřady mohou přes datovou schránku posílat „doporučené dopisy“ elektronickou formou do jiné datové schránky. Z jistotou je nyní možné tvrdit jediné, pokud je někomu založena datová schránka, je možné, že do ní dříve nebo později budete dostávat úřední listiny v elektronické podobě. Datová schránka bude využívána ke komunikaci s občany, alespoň podle zákona č. 300/2008 Sb. by úřad měl upřednostňovat elektronickou komunikaci před listinnou. 

Kdo může datovou schránku používat a kdo si ji může a kdo musí založit

Datová schránka bude založena na základě doručené žádosti o založení, kterou je třeba doručit na Ministerstvo vnitra. Po dobu 15 dnů od doručení přístupových údajů žadateli může být datová schránka aktivována (prvním přihlášením). Pro právnické osoby a úřady státní správy bude založení datové schránky povinné, pro fyzické osoby a podnikající fyzické osoby bude zatím datové schránka a její využívání nepovinné.
Pokud bude úřadu doručená listina v papírové podobě nelze se s úřadem domluvit na preferování komunikace touto formou. Úřad využije možnosti, kterou mu ISDS (informační systém datových schránek) umožňuje a ověří, zda existuje datová schránka na jméno/název odesílatele a pokud ano, navazující komunikaci bude úřad provádět převážně elektronickou formou přes datovou schránku.

Zpět na Seznam pojmů