Datové schránky (ISDS) - Memorandum o spolupráci MV ČR a výrobců SS

AiP Safe v rámci projektu datové schránky přistoupila k „Memorandu o spolupráci mezi MV ČR a zástupci společností zabývající se výrobou a vývojem spisových služeb při přípravě technické části prováděcí vyhlášky k zákonu č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, z hlediska propojení datových schránek a spisových služeb."

ISDS a spisová služba

V průběhu vývoje projektu ISDS (datové schránky) vznikl na základě dohody mezi MV ČR (zodpovědné za projekt datové schránky) a vybranými výrobci a dodavateli spisových služeb dokument „Návrh funkcí WS pro komunikaci mezi ISDS a SS“, který by měl být základem pro další návrh komunikace systémů spisové služby se systémem ISDS (datové schránky).