Novela zákona 499/2004 Sb. ovlivní i datové schránky

Navrhovaná novela zákona 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě přináší dílčí změny, které se mají dotknout datové schránky potažmo i zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, který mimo jiné určuje rámec pro fungování projektu ISDSdatové schránky. Novela Datové schránky novelaprošla úspěšně dolní i horní komorou parlamentu.

 

Datové schránky po redesignu

Datové schránky by se díky připravované normě, pokud bude novela zákona 499/2004 Sb. schválena, mohly dostat do úplně nové fáze, která by mimo jiné znamenala odklad ostrého startu projektu ISDS na listopad roku 2009 a přinesla by i další výrazné rozšíření datových schránek. Zde je řeč zejména o nové možnosti komunikace a využití datové schránky i na komunikaci právnických a fyzických osob mezi sebou (dodávání dokumentu), které je plánováno na počátek roku 2010. Nebo rozšíření o možnosti přihlašování se do systému ISDS systémovým certifikátem (týká se především spisové služby, resp. dodavatelů a výrobců těchto nástrojů elektronické evidence). Asi největší změnou ve způsobu fungování datových schránek je změna financování datových schránek, která by se měla přesunout z beder organizací veřejné moci na stát resp. státní rozpočet. Novela zákona se snaží vymezit i rámec pro případy zneužití datových schránek, jak v případě spamu, tak i v případě distribuce závadného software, kde stanovuje sankce a lhůty pro správní řízení subjektům, kteří by datové schránky zneužili. Orgány veřejné moci si oproti stávajícímu stavu budou moci nechat zřídit i další datovou schránku, převážně pro potřeby vnitřních organizačních jednotek. S tím, že o další datové schránky je nutno požádat ministerstvo vnitra. Pokud žádost splňuje formální požadavky ministerstvo má povinnost další datovou schránku zřídit do 3 dnů ode dne přijetí žádosti.

Datové schránky by měly umožnit dodávání dokumentů mezi soukromými subjekty

Dodávání dokumentů je způsob, který nově charakterizuje novela zákona 499/2004 Sb., kde se specifikuje možnost posílání datových zpráv a dokumentů mezi soukromými subjekty resp. jejich datovými schránkami. Zákon hovoří takto: “dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob prostřednictvím datových schránek,“. Pokud by došlo ke schválení navrhované novely, bylo by od 1. července 2010 umožněno dodávání dokumentů mezi soukromými subjekty. Samotné „dodávání“ dokumentů bude zpoplatněno, poplatek za odeslání dokumentů bude platit odesílate. Výše poplatku zatím ještě není přesně známa.