Datové schránky 01.07.2009 zahájení provozu

Zítra 1.07.2009 odstartuje projekt datové schránky ostrý provoz. Zatím podle zákona č. 300/2008 Sb. do systému ISDS budou povinně zapojeny úřady státní správy a firmy (právnické osoby). Úřady mají preferovat komunikaci v elektronické podobě, firmy zase by mohly postupně očekávat informaci o tom, že jim datová schránka byla vytvořena a čeká na svou aktivaci. Datová zpráva by měla nahradit dopisy s pruhy a měla by být považována za doručenou nejpozději za 10 dní od její doručení do datové schránky.