Orgány veřejné moci

Orgány veřejné moci v projektu datové schránky definuje zákon č.300/2008 Sb. Jednotlivé orgány veřejné moci jsou vstátní institutce a úřady, které jsou veřenosti známé spíše jako úřady veřejné nebo státní správy (zdravotní pojišťovny a komory).

Orgány veřejné moci dle zákona č.300/2008 Sb.

Orgány veřejné moci jak je definuje zákon č.300/2008 Sb. v §1 

  • státní orgány
  • orgány územně samosprávných celků
  • Pozemkový fond České republiky a jinýé státní fondy
  • zdravotní pojišťovny
  • Český rozhlas
  • Česká televize
  • komory notářů a soudních exekutorů