Zkušební provoz projektu „datové schránky“ v běhu

Podle zdrojů uveřejněných na MHMP budou součástí prvotní fáze testovacího provozu datových schránek pravděpodobně 3 vybrané městské části z hlavního města. Z řad městských částí v našem hlavním městě to podle dostupných informací jsou Městská část Praha 13, Městská část Praha 16 a Městská část Praha 18. Dalším účastníkem testovacího (pilotního) provozu projektu datové schránky z hlavního města, který se již zapojil do testování je podle dostupných informací vlastních webových stránek Ministerstvo vnitra ČR a město Nový Bor. 

Datové schránky – průběžné hodnocení testovacího provozu 

K dnešnímu se již objevily první komentáře a pokusy o dílčí hodnocení fungování komunikace systémů zapojených do projektu ISDS. Z hodnocení se zatím nedá usuzovat nic bližšího o fungování projektu datové schránky (ISDS) snad jen to, že by po úvodních 21 dnech bylo možno očekávat zapojení do projetu datové schránky masivnější zapojení státních institucí. Vždyť do zahájení ostrého provozu projektu ISDS zbývá 5 týdnů.