Zkušební provoz datové schránky zahájen

Jak uvedla ÚMČ Praha 13 na svých webových schránkách, zapojila se tato městská část jako první v hlavním městě do pilotního provozu datové schránky k 1. květnu 2009. Od 4. května 2009 začal tak úřad simulovat běžný provoz za využití nového projektu datové schránky v rámci eGovernment

Datové schránky (ISDS) nový projekt eGovernment

Datové schránky, které jsou novým projektem MVCŘ a jsou realizovány a zastřešeny komplexním projektem eGovernment, se dostávají do další fáze svého vývoje, nyní začíná zapojování vybraných institucí úřední moci do zkušebního provozu datové schránky. Datové schránky podle informací ze stránek ÚMČ Praha 13, byly zapojeny do zkušebního provozu a bylo předvedeno webové rozhraní (ISDS) k práci s datovými schránkami. Dochází tak pravděpodobně k prvnímu reálnému testování rozsáhlého projektu v rámci eGovernmentu, který slouží ke komunikaci mezi úřady (úřady státní moci) nebo mezi právnickými osobami. Těmto institucím vzniká podle zákona 300/2008 Sb. (zákon o eGvernmentu) povinnost zřídit si do 90 dní (od 1.července 2009) datovou schránku a tak začít komunikovat s prostřednictvím své datové schránky.