Zřízení datové schránky

Pro zřízení je vyžadováno vyplnění žádosti o zřízení Datové schránky nebo požádání o založení Datové schránky na kontaktním místě.
Žádosti o zřízení datové schránky jsou rozděleny podle žadatele na žádosti o zřízení Datové schránky pro fyzickou, fyzickou podnikající a právnickou osobu a také žádosti pro orgány veřejné moci. Dále se žádosti o založení datové schránky dělí podle typu žádosti na tištěnou a na elektronickou.

Tištěné žádosti o datové schránky se odesílají vyplněné se všemi náležitostmi jako doporučená zásilka na adresu Ministerstva vnitra ČR.
Elektronické žádosti se vyplní prostřednictvím programu 602XML a odesílají podepsané kvalifikovaným certifikátem na e-podatelnu Ministerstva vnitra ČR (je možný i tisk elektronické žádosti o založení Datové schránky a odesílat úředně ověřenou žádost jako běžnou poštovní zásilku). 

Žádost o zřízení datové schránky na kontaktním místě 

Žádost o zřízení Datové schránky na kontaktním místě je vyplněna pracovníkem kontaktního místa. Do žádosti pracovník kontaktního místa zanese informace z dokladů, z kterých ověřil totožnost žadatele o založení datové schránky. Žádost vytiskne a podepsanou žadatelem pošle do systému ISDS.
Jestliže je vše v pořádku a nic nebrání založení datové schránky (obvykle do 3 dnů), vytiskne pracovník kontaktního místa potvrzení o zřízení datové schránky (již obsahuje číslo, které získala datová schránka) a nechá podepsat žadatelem o založení datové schránky. Žadatel později obdrží poštovní zásilkou přístupové údaje pro svou datovou schránku.