Dokument management systém - archiv pro datové zprávy

Dokument management systém SAFE podporuje integraci s projektem datové schránky odesílání a příjímání datové zprávy, který je součástí projektu eGovernment (prováděcí vyhláška k zákonu č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů).