Zápisy z porad

Evidence porad - Aip SafePotřebujete evidovat pravidelné porady? Chcete mít rychlý přehled o přijatých rozhodnutích? Chybí vám systém pro evidenci úkolů z porad?

Produktový list

SAFE-zapisy-z-porad.pdf 

Jednoduchá evidence porad a úkolů

Řešení vám pomůže při evidenci pravidelných porad a zjednoduší související organizační záležitosti. 

V průběhu porady můžete evidovat:

 • přijatá rozhodnutí
 • informace
 • úkoly
 • přílohy

V rámci každé pravidelné porady můžete provést kontrolu úkolů a stav jejich plnění.
Ukončená porada (a s ní související dokumenty) je poté ihned přístupná odpovědným uživatelům, kteří se mohou seznámit s jejím obsahem.

Klíčové vlastnosti

 • Evidence porad v elektronické podobě
 • Šablony pro jednotlivé typy porad
 • Evidence informací, rozhodnutí a příloh
 • Přidělování úkolů z porady
 • Automaticky generovaný zápis z porady

Přínosy

 • Univerzální řešení použitelné pro jakýkoliv typ porady
 • Centralizovaná a přehledná evidence porad v elektronické podobě
 • Rychlá distribuce informací odpovědným osobám
 • Automatická kontrola termínů úkolů
 • Odstranění manuální administrativy
 • Přístup k dokumentům odkudkoliv 24 hodin denně

Zápisy z porad můžete integrovat s těmito řešeními: