Adresář kontaktů

Správa kontaktů. - Aip SafeEvidujete kontaktní údaje na vaše zákazníky

a partnery na několika místech? Potřebujete

adresář využít v dalších administrativních

agendách? Chcete přehledně zobrazovat

organizační strukturu?

Produktový list

SAFE-adresar-kontaktu.pdf 

Jednotná evidence kontaktů

Adresář kontaktů byl navržen s cílem centralizovat a usnadnit evidenci kontaktních údajů na libovolné subjekty. Díky němu již nemusíte evidovat své partnery, zákazníky či zaměstnance v několika systémech, ale využít výhod jednoho rozhraní a k důležitým údajům tak získat přístup okamžitě.

Pomocí adresáře můžete evidovat jakýkoliv typ subjektu a jemu podřízené jednotky. Stejně jednoduše lze vytvořit organizační strukturu a tu si v přehledné formě vizualizovat.

Klíčové vlastnosti

  • Centralizovaná evidence kontaktních údajů
  • Evidence subjektů, osob a funkcí
    Rozsáhlá škála údajů, které lze zaznamenat
  • Tvorba organizační struktury
  • Možnost evidovat vztahy mezi jednotlivými kontakty
  • Možnost integrace s dalšími řešeními společnosti AiP Safe 

Přínosy

  • Centralizovaná evidence kontaktních údajů v jednotném rozhraní
  • Zamezení vzniku duplicitních záznamů
  • Okamžitý přístup k důležitým kontaktním údajům

Adresář kontaktů lze integrovat s našimi dalšími řešeními.