Helpdesk

Helpdesk - AiP SafeŘešení umožňuje snadno a podrobně evidovat komuni-
kaci a veškeré související informace mezi klientem
a dodavatelem ve fázi podpory.

Klíčové vlastnosti řešení

  • Evidence požadavků na změny a chybových hlášení v rámci projektu.
  • Přehledná evidence komunikace mezi klientem a dodavatelem.
  • Správa všech souvisejících dokumentů.
  • Zákazník má neustále okamžitý přehled o stavu vyřízení požadavku či hlášení a aktivitách, které se k němu vztahují.
  • Řešení je úzce integrováno s Projektovou kanceláří.

Jaké jsou přínosy řešení?

  • Efektivní komunikace mezi dodavatelem a klientem.
  • Přehledné a rychle dostupné informace o hlášeních a požadavcích.
  • Dostupnost 24x7.
  • Integrace s řešením pro správu projektů.