Napsali o nás

Napsali o nás - AiP SafeNaše produkty a řešení jsou prezentována v odbor-
ném tisku a konferencích. Seznamte se s příspěvky
odborníků o DMS řešeních.

Jan Mottl: "Mezi digitalizovanými fondy knihoven chybějí chytré nitky." Řiditel AiP Safe s.r.o. poskytl rozhovor magazínu E15, ve kterém hovoří nejen o právě realizovaném projektu NDK.
Od zpřístupnění rukopisů přes komerční archivy k LTP, aneb 20 let praxe s dlouhodobým uložením dat Prezentace z 12. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě v roce 2011 o zkušenostech AiP Safe s vývojem systému SAFE.
Dlouhodobé uložení informací v systému SAFE pro jejich další využití Prezentace z konference INSOURCE 2008 o možnostech komplexního ukládání a zpracování informací v systému SAFE.
Management znalostí a tvorba znalostního systému BOZP Článek v časopisu Ikaros. Systém SAFE je součástí znalostního systému BOZP.
Středisko vědeckých informací Výzkumného ústavu bezpečnosti práce Článek v časopisu Ikaros zmiňuje využití systému AiP Safe 3 jako digitálního archivu.
DMS a dynamické dokumenty Přednáška z konference Inforum.
Document Delivery AiP Safe Prezentace z konference Inforum o systému elektronického dodávání dokumentů.
Nový pohled na zpracování a správu informací - nová generace systému SAFE Příspěvek na konferenci Inforum charakterizující systém SAFE.
Jak implementovat nástroje typu DMS (Document Management System) Příspěvek z konference Inforum zaměřující se na implementaci DMS.
DOBM -> XML: nová dimenze systému AiP Safe Příspěvek z konference Inforum o využití formátu DOBM v systému AiP Safe.
Technologická centra v ČR na bázi systému AiP Document Delivery Příspěvek z konference Inforum pokrývající projekty elektronického dodávání dokumentů.