Servisní smlouvy

Servisní smlouva definuje podmínky provozní podpory systému dle aktuálních potřeb. Zabezpečí uživatelům možnost plně se soustředit na práci bez nutnosti zabývat se technickým provozem systému.

Servisní smlouva zahrnuje zpravidla následující položky:

  • obsah a rozsah technické podpory,
  • formu realizace technické podpory,
  • základní a volitelné služby technické podpory.

Mezi základní služby technické podpory definované smlouvou patří:

  • odstraňování závad na základě zadaných hlášení,
  • hot-line,
  • technická podpora inovace software,
  • integrovaná technická podpora.

Volitelné, rozšiřující služby mohou zahrnovat:

  • posuzování a garanci změn,
  • podporu realizace změn a rozvojových úloh,
  • komplexní dohled nad provozem software.