Elektronické úložiště dokumentů jako podpora chodu organizace

Systém DMS umožňuje ÚLZ evidovat a schvalovat dokumenty používané při kontrole nabývání majetku, provedení prací a nákupu služeb a kontrolu při správě veřejných příjmů.

Více

Implementace datových schránek pro skupinu AXA

Implementace konektoru datových schránek na bázi systému SAFE usnadnila skupině AXA komunikaci s orgány státní moci.

Více