O AiP Safe

O společnosti - AiP SafePomáháme organizacím s bezpečným zpracováním

dokumentů. Naši zákazníci se tak mohou soustředit

na dosahování svých obchodních cílů a potřeby

v oblasti správy dokumentů nechat plně na nás.

Kdo jsme

Jsme česká společnost, která se zaměřuje na řešení a produkty pro správu dokumentů a řízení jejich oběhu. Působíme jak v oblasti DMS (Document Management System), tak i ECM (Enterprise Content Management). V rámci ECM vyvíjíme celoplošně integrovaná řešení, která pokrývají správu dokumentů napříč organizací a zajišťují jejich centralizované zpracování a především rychlou dostupnost.

Naše kompetence

Můžeme nabídnout bohaté zkušenosti z implementace rozsáhlých projektů správy digitálních dokumentů z celého spektra oblastí DMS a ECM. Mezi naše zákazníky patří organizace ze sektoru bankovnictví či průmyslu a obchodu, jimž naše produkty pomohly dosáhnout výrazných finančních úspor, zefektivnit řízení oběhu dokumentů a zpřehlednit interní informační toky. V oblasti veřejného sektoru realizujeme řešení pro instituce státní správy a samosprávy či akademické a vzdělávací instituce.

Naši zaměstnanci

Zaměstnáváme množství specialistů, kteří jsou připraveni najít efektivní řešení vašich potřeb. Klademe důraz na zvyšování znalostí a dovedností našeho týmu. Podporujeme tvůrčí a iniciativní přístup k práci.