Pražská energetika a.s. je naším novým zákazníkem | 9.1.2019

V systému SAFE je implementován modul Archiv dokumentace staveb, ve kterém je nyní nově vedena evidence dokumentace staveb společnosti.

Bezpečný přístup do systému | 1.12.2018

Přístup do systému je zabezpečený pomocí protokolu SSL a ověřování uživatelů je provedeno pomocí OpenId vůči firemní Azure Active Directory.

Certifikace ISO 9001:2015 a ISO/IEC 27001:2013 | 6.11.2018

Naše společnost úspěšně prošla certifikačním auditem a stali jsme se tak držiteli dvou certifikátů dle ČSN EN ISO 9001:2015 a ČSN ISO/IEC 27001:2013. Díky plnění požadavků obou těchto norem máme nyní plně zaveden certifikovaný Integrovaný systém  řízení.

Zatímco první z norem ISO 9001:2015 týkající se systému managementu kvality je revizí již známé normy 9001:2008 a byla vytvořena s cílem reagovat na změny v podnikatelském prostředí a usnadnění její použití ve spojení s dalšími normami systému řízení s ohledem na rostoucí význam managementu rizik, druhá norma ISO/IEC 27001:2013 je celosvětově nejrozšířenější standard, který definuje požadavky na systém managementu bezpečnosti informací, především pak řízení bezpečnosti důvěry informací pro zaměstnance, procesy, IT systémy a strategii firmy.

Zavedení této normy nám pomůže vyvíjet software, ve kterém budou citlivá data našich zákazníků vždy v bezpečí – a to je naší prioritou.

Významné rozšíření zákaznického řešení | 10.10.2018

Řešení našich zákazníků mohou nyní využívat nové agendy Archivace souhrnných bankovních výpisů a jejich automatický rozklad a Archivace elektronických účtenek.

Řešení Deloitte se geograficky rozrostlo | 15.7.2018

Kromě toho, že řešení prohlubuje svojí funkcionalitu, dochází také k jeho pronikání do dalších evropských regionů. V současné době Deloitte používá SAFE v České republice, Slovensku, Polsku, Maďarsku, Rumunsku a v Evropské centrále. Nově SAFE navíc používá i Bulharsko, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Slovinsko, Estonsko, Litva a Lotyšsko. 

SAFE připraven na GDPR | 4.5.2018

Framework SAFE ve verzi 1801 je připraven na GDPR. Umožňuje implementovat úpravy do zákaznických řešení tak, aby požadavky tohoto nového nařízení splňovala. Jedná se například o skartaci/anonymizaci dat na základě požadavku na výmaz (požadavek na skartaci/anonymizaci dat k rodnému číslu, číslu smlouvy, …). Dále také SAFE 1801 obsahuje mechanismy, které umožňují detekovat potencionální hrozby úniku informací. Toho je dosaženo mimo jiné monitoringem uživatelů a to i systémových.

Významné rozšíření zákaznického řešení | 7.3.2018

Řešení SAFE u BNP Paribas Personal Finance SA, pobočka zahraničnej banky bylo rozšířeno o další důležitý modul: agendu E-sign, která zajišťuje elektronické podepisování smluv.

Významné rozšíření zákaznického řešení | 31.10.2017

Do řešení našich stávajících zákazníků přibývají nové bezpečnostní prvky. Nyní je možné vybrané dokumenty chránit omezením přístupu podle vyhodnocování rodných čísel.

SAFE má nového zákazníka, společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. a UniCredit Leasing CZ, a.s. | 9.10.2017

Společnosti patřící do evropské skupiny UniCredit Group jsou významní poskytovatelé služeb v bankovním sektoru a nebankovním financování. Prostřednictvím našeho obchodního partnera  společnosti Canon CZ s.r.o. je systém SAFE využíván jako evidence pošty ve společně provozované podatelně.

Update jacorbu na verzi 3.8 | 19.9.2017

Přechodem na novou verzi jacorbu je CORBA komunikace ve frameworku SAFE (například mezi www a modelem) 3-4 krát rychlejší.