Rozumíme našim zákazníkům

Sluzby - AiP SafeHlavním cílem společnosti AiP Safe je umožnit organizacím být v podnikání úspěšnější než konkurence. Toho dosahujeme pochopením a respektováním potřeb našich zákazníků.

Každá organizace se vyznačuje rozdílnými vlastnostmi, potřebami či unikátními procesy. Před zahájením vlastního vývoje proto podrobně analyzujeme prostředí zákazníka. Navrhneme optimální řešení, které plně zohledňuje jeho specifika. Důležitým kritériem je nejen výsledná snadnost použití, požadovaná funkčnost, ale rovněž zvýšení efektivity činností oproti výchozímu stavu.

Realizaci služeb přizpůsobujeme a optimalizujeme v závislosti na potřebách a možnostech zákazníka. S námi nabízenými řešeními a souvisejícími službami se můžete seznámit v sekcích Pro firmy a Pro státní správu.

Analýzy a studie proveditelnosti - AiP SafeAnalýzy a studie proveditelnosti

Kvalitně zpracovaná analytická dokumentace zajišťuje nejen rychlý a efektivní vývoj řešení s minimem chybovosti, ale vytváří rovněž základ pro pozdější rozšíření implementovaných aplikací.

Vývoj - AiP SafeVývoj a implementace

Naše řešení vyvíjíme na technologické platformě JAVA, na níž je rovněž postaven systém SAFE. To nám umožňuje být flexibilní a předcházet tak mnoha překážkám, které jsou dány vlastnostmi jednotlivých operačních systémů. Výsledné řešení integrujeme do stávající infrastruktury organizace a zajišťujeme komunikaci se systémy třetích stran.

Úpravy na míru - AiP SafeÚpravy na míru

Při vývoji vždy vycházíme z potřeb a specifik zákazníka. Poskytujeme služby v oblasti úpravy funkčnosti a vzhledu nasazených řešení, jejich integraci, vývoj nových řešení či integraci s aplikacemi třetích stran.

Školení - AiP SafeŠkolení

V rámci každého nasazeného řešení zajišťujeme školení zaměřená na obsluhu a administraci.

Servisní smlouvy - AiP SafeServisní smlouvy

V rámci servisních smluv zajišťujeme další služby ve formě technické podpory, které navazují na rutinní provoz řešení. Vedle nich rovněž poskytujeme konzultační, analytické a projekční služby či implementační, programátorské a parametrizační služby, které mohou být využity pro další technologický a funkční rozvoj dodaných produktů. Součástí je rovněž upgrade na nové verze software.

Digitalizace - AiP SafeDigitalizace

Poskytujeme plné zajištění digitalizace obecných listinných dokumentů a jejich uložení do systému SAFE. Součástí může být skenování dokumentů, které jsou opatřeny štítky s čárovým kódem.